Damian Wesołowski


Moje zamiłowanie do sportu i aktywności fizycznej trwa od lat. Ostatnich kilka, to ścisły związek z siłownią i naukowym podejściem do człowieka. Na co dzień spełniam się w roli trenera personalnego. Opieram się na sprawdzonych fundamentach, nowych badaniach, wiedzy ekspertów i kolejnych szkoleniach. Ciągle szukam wiedzy i uczę ruchu.

Szerokie spojrzenie na człowieka zyskałem dzięki szeregu szkoleń i kursów m. in. w European Centre of Training, Akademii Mistrzostwa Sportowego i Centrum Szkoleń Sportowych, szkoleniach przygotowanych przez PST oraz firmę Blackroll oraz wielu godzinach spędzonych przed monitorem na analizie badań i obecności na webinarach autorytetów z branży. Postrzeganie ciała przez pryzmat pierwotnych form ruchu i lokomocji zyskałem natomiast dzięki ukończeniu kursu Animal Flow.

Każdy dzień, to obowiązkowa nauka i większa pokora.

Kilo. jest dla mnie urzeczywistnieniem marzeń, a każda współpraca z Wami czystą satysfakcją.